Álláshirdetés művelődésszervező munkakör betöltésére

A Beledi Általános Művelődési Központ Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet művelődésszervező munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A város közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, az állandó és egyszeri városi rendezvények szervezése és lebonyolítása. Adminisztráció. Az önkormányzati intézményekkel és a településen működő civil szervezetekkel való kapcsolattartás. A város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása. Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.
A Beledi Hírlevél havi szerkesztése. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, művelődésszervező,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 • B kategóriás jogosítvány,      
 • egészségügyi alkalmasság
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közművelődés területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű szervezési készség J
 • Jó szintű írásbeli és szóbeli kommunikáció,
 • Jó szintű kommunikációs készség,
 • Jó szintű kreativitás,
 • Jó szintű problémamegoldó és konfliktuskezelő készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. május 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerencsérné Németh Erika nyújt, a 0620/287-0193 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Beledi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9343 Beled, Vásártér utca 6).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41/2020, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

Személyesen: Gerencsérné Németh Erika, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 20.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Pályázó nyilatkozata a 3 hónap próbaidő vállalásáról

Nyilatkozat az összeférhetetlenségről, és arról, hogy a személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.