Tudatos szülők iskolája - 2020. február 17.

A világháló temérdek lehetőséget nyújt tanulásra, szórakozásra, információgyűjtésre, és azonnali kapcsolattartásra, amelyek az élet számos területén előnyt, gyorsaságot és kényelmet jelentenek, de fontos, hogy tisztában legyünk az online tér lehetséges veszélyeivel is. A nem megfelelő internethasználatnak ugyanis számos árnyoldala van, melyek főleg a gyanútlan kiskorúak biztonságát fenyegetik.

MÉDIAMŰVELTSÉG SZÜLŐKNEK - az online világ veszélyeiről címmel tartott előadást február 17-én este Patonai Gábor, a Nyugat-dunántúli Digitális Jólét Pont területi vezetője. A digitális átalakulás egyik legfontosabb kérdése, hogy az internetet hogyan tudjuk biztonságosan, tudatosan és értékteremtő módon használni- különösen a fiatalok.
A tájékoztatás elsősorban a digitális médiaszöveg-értelmezés, értékelés és kritika, valamint a kockázattudatosság és a tartalomalkotás képességfejlesztését helyezte előtérbe.
Az előadó elsősorban a likefüggőség, az online zaklatás, a félretájékoztatás és fake news (kamu hír) valamint a digitális testképzavar problémáira világított rá.
A szülőknek többek között azt javasolta, hogy válasszanak ki egy-egy celebet, és együtt derítsék fel, hogy mennyire fedi egymást az online, illetve az offline személyiségük. Vezessék rá a gyermekeiket, hogy ne a külsőségek alapján válasszanak követendő példát, hanem belső értékek alapján.

Legnagyobb sajnálatunkra, erre a nagyon időszerű témára a szülők közül csupán néhányan voltak kíváncsiak.
Akik jelen voltak, úgy nyilatkoztak, hogy sok hasznos tanácsot kaptak abban a másfél órában.

Az online vilag veszelyei2