Március 20-23 között lezajlottak a Nagyinet 2. második turnusának foglalkozásai

Az intenzív mini-tanfolyamon újabb 10 fő kapott mélyebb betekintést a világháló rejtelmeibe, s szerzett a mindennapi életben is jól hasznosítható ismereteket.

A képzés második csoportjából néhányan már korábban is részt vettek óráinkon, de szerettek volna még többet elsajátítani, s gyakorolni. Az ismételt részvételnek továbbra sincs akadálya!

Köszönjük szépen Patonai Gábor oktató munkáját, hallgatóinknak a kitartó figyelmet!

A 65 év felettieknek szóló, előző havi felhívásunk továbbra is él.

A mostani tanfolyam résztvevői közül már sokan feliratkoztak, de természetesen minden érdeklődő előtt nyitva áll a lehetőség!

A könyvtárban személyesen, 1000 Ft/fő regisztrációs díj befizetésével szervezzük a soron következő alkalmakat. Pontos időpont még nem ismert, de a 20 órás képzés 2018. december 31-ig lezajlik.

Legvalószínűbb az őszi időszak. A díjat visszafizetjük, amennyiben a képzés mégsem jönne létre.

Távolmaradás esetén a feliratkozási díj nem jár vissza.